Click logging by javascript function

Description

Function sử dụng để log lại hành vị người dùng vào một sản phẩm(item) bất kỳ

Method Name

 • ClickLogV2(item_id, category_id, site_id, province_id, externData)

Parameters

item_id
 • Description: Id của item trong hệ thống
 • Type: String
 • Required: Yes
site_id
 • Description: Định danh trang web trong hệ thống
 • Type: String
 • Requirement: Yes
category_id
 • Description: id của category chứa item
 • Type: String
 • Required: Yes
province_id
 • Description: Tên thành phố
 • Type: String
 • Required: Yes
externData
 • Description: Thông tin mở rộng, việc thêm trường này sẽ giúp cho hệ thống có thể mở rộng mà ko cần phải thay đổi tất cả nơi gọi function.
 • Type: String of json
 • Required: No

Response

None

Example

var item_id = 23813 ; //Id of shop itemvar category_id = “gia-dung” var site_id = “muachung.com”; // id of system var province_id = “vung-tau”; // Id of province var externData = ‘{“pageid”:1}’;

// call click log function ClickLogV2(item_id, category_id, site_id, province_id, externData);-

Table Of Contents

Previous topic

Logging by javascript

Next topic

Impression logging by javascript function

This Page