Change password, reset password GIT/VPN

Giới thiệu

Chào mừng bạn đã trở thành Zamba-er.
Để có thể sử dụng các dịch vụ dành cho developer của khối thì bạn cần có một tài khoản trên hệ thống quản lý tài khoản chung. Do tất cả các dịch vụ được tích hợp vào hệ thống quản lý tài khoản chung này nên bạn chỉ cần duy nhất một tài khoàn này là có thể làm việc được với tất cả các dịch vụ được cung cấp (Git/VPN).

Note

Mọi thao tác hướng dẫn được thực hiện trên trang quản lý tài khoản với địa chỉ. http://ldap.todo.vn/

Đổi password

  • Vào trang http://ldap.todo.vn/
  • Chọn Change password trên thanh menu.
  • Điền các thông tin cần thiết.
  • Nhấn Change password để thay đổi password.

Kết thúc việc thay đổi password thành công một email sẽ được hệ thống tự động gửi tới hòm mail mà bạn sử dụng đăng ký tài khoản thông báo việc đổi password đã thành công.

Reset password trong trường hợp quên mật khẩu

Trong trường hợp bạn vô ý quên mất mật khẩu bạn có thể thực hiện reset lại mật khẩu theo các bước sau.

  • Chọn Reset password từ thanh Menu
  • Điền vào Username và nhấn Reset để hoàn thành quá trình.
  • Sau đó một email sẽ được hệ thống tự động gửi vào hòm mail VCCorp của bạn kèm một link confirm việc reset password. Double click vào link đó để confirm việc reset password.
  • Sau một khoảng thời gian ngắn password mới sẽ được hệ thống gửi vào hòm mai của bạn.

Warning

  • Trong trường hợp không thấy mail trong inbox nên check Spam
  • Password mới sẽ là giá trị random do vậy bạn có thể vào trang quản lý ban đầu để đổi password cho dễ nhớ.