Hướng dẫn sử dụng VPN

Giới thiệu

  • Hệ thống VPN tạo ra một mạng riêng ảo đảm bảo khả năng kết nối và bảo mật cho hoạt động của công ty.
  • Để có thể truy cập được VPN bạn cần có tài khoản VPN bao gồm user và password được cấp bởi bộ phận hệ thống (sysadmin@zamba.vn) .
  • Sau khi đã có tài khoản hợp lệ, để có thể connect vào được với hệ thống VPN của công ty dựa trên hướng dẫn ở phần sau.

Note

VPN có thể truy cập ở khắp mọi nơi thông qua internet.

Warning

Tuyệt đối giữ bí mật thông tin về VPN đặc biệt là account và password.

Cài đặt VPN client

Chuẩn bị

Để có thể connect vào VPN bạn phải sử dụng một vpn client. Để tải về cài đặt VPN client bạn download file cài đặt từ links sau:

http://repo.zamba.vn/download/softether-vpnclient-v4.20-9608-rtm-2016.04.17-windows-x86_x64-intel.exe

hoặc:

http://www.softether-download.com/en.aspx?product=softether

Cài đặt

Sau khi đó tiến hành cài đặt vpn client sử dụng các thiết lập mặc định mà phần mềm cung cấp.

alternate text

alternate text

alternate text

...........

alternate text

Cài đặt các thông số cho VPN-Client.

Double click vào VPN Client Adapter và điền các thông số như hình vẽ.

Logout

Note

Thay thế các thông tin VPN như hình bằng thông tin tài khoản VPN mà bạn được cấp.

Nhấn OK để kết kết thúc.

Kích chuột phải vào connection name vpn Chọn Connect để kết nối với VPN

Logout

Kiểm tra xem kết nối VPN đã thành công chưa.

Bật console của windows và ping tới địa chỉ 10.5.28.14. Nếu ping thành công là việc connect đã thành công.

Logout

Warning

Mỗi lần bạn tắt máy VPN Client sẽ tự động thực hiện quá trình connect VPN ngay khi bật máy.